پژوهش

آیین رونمایی از کتاب امر به معروف و نهی از منکر

آئین رونمایی از کتاب «امر به معروف و نهی از منکر، آموزه های تربیتی قیام سیدالشهدا (ع)» در شهرستان خوشاب برگزار شد

آئین رونمایی از کتاب «امر به معروف و نهی از منکر، آموزه های تربیتی قیام سیدالشهدا (ع)» به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خوشاب با حضور نویسنده اثر، جمعی از مسئولین و خانواده شهید امر به معروف و نهی از منکر، ابراهیم روکی برگزار شد. آئین رونمایی از کتاب «امر به معروف و نهی از منکر، آموزه های تربیتی قیام سیدالشهدا (ع)» به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خوشاب با حضور علی اکبر حسینی نیشابوری، نویسنده

ادامه مطلب »