کتاب موضوعات کاربردی تبلیغ در قرآن و حدیث

کتاب موضوعات کاربردی تبلیغ در قرآن و حدیث

این کتاب در در ده فصل تنظیم گردیده است: ۱- خداشناسی و معادشناسی (بهشت، دوزخ و…)، ۲- راه­نماشناسی (نبوت، ولایت، مهدویت، شفاعت و…)، ۳- جهان­شناسی و انسان­شناسی، ۴- قرآن­ شناسی (مراحل انس با قرآن و…)، ۵- آداب دعا و عبادت (مسجد، نمازشب و…)، ۶- جامعه ­شناسی (جامعه جهانی مطلوب قرآن و…)، ۷- خانواده و ازدواج (حقوق و تربیت فرزند)، ۸- ارزش­ها و ضد ارزش­های اخلاقی، ۹- بهداشت روانی، جنسی و غذایی، ۱۰- قرآن و پلورالیسم، سکولاریسم و مدیریت.

هر کدام از این موضوعات ریز موضوعاتی دارد، مثلا: ذیل موضوع قرآن و سلامت مباحثی مانند قرآن و بهداشت روانی، بهداشت غذایی در قرآن و بهداشت جنسی از منظر قرآن مورد بحث قرار می­گیرد.

بررسی و پژوهش درباره موضوعات کاربردی تبلیغ در قرآن و حدیث از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ چون باعث می­شود که منابر و محافل مذهبی صبغه قرآنی به خود بگیرد.

مخاطبان اصلی این کتاب همان­طوری که از اسم کتاب انتظار می رود خطبا و مبلغان هستند ولی این مطلب به این معنا نیست که دیگران نمی­توانند از این اثر استفاده کنند، بلکه مخاطبان دیگر این کتاب مفسران قرآن و پژوهشگران هستند.

این کتاب زیر نظر حضرت حجت الإسلام و المسلمین  دکتر محمد علی رضایی اصفهانی استاد حوزه و دانشگاه و زیر نظر دکتر حسینی نیشابوری و تعدادی از پژوهشگران مؤسسه پژوهش­های قرآنی المهدی (ع) با بهره­ گیری از ۱۵۵ منبع غالبا دست اول تألیف گردیده است.

Avalable download: