کتاب منابر ترحیم

کتاب منابر ترحیم

این کتاب شامل آیه،حدیث،داستان ،تمثیل ،شعر ،روضه و احکام می باشد که در دو بخش کلی تهیه شده است:

بخش اول: منابر ترحیم

بخش دوم: احکام مجالس ترحیم

مجموعه مباحثی اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی که در قالب سخنرانی در منبر در مجالس ختم ارایه شده است. در کتاب حاضر حاصل پیاده شدن سخنان نویسنده در منابر در موضوعات مختلف دینی به ویژه مباحث مربوط به مرگ و جهان آخرت و مسائل اعتقادی و اخلاقی مرتبط با آن گردآوری شده و نسبت بین دنیا و آخرت از منظری قرآنی و روایی و استفاده کردن از حکایات پندآموز، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده تمثیلات و تشبیهات متعددی در مورد رابطه بین دنیا و آخرت مطرح کرده و اهمیت رعایت تقوای الهی را برای داشتن دنیا و آخرتی آباد و مورد قبول، مورد تأکید قرار داده است. وی به آثار منفی حب دنیا اشاره کرده و حکایاتی در مورد اهمیت مقام مادر و نیکی کردن به والدین نقل کرده است. بیان راهکارهای ارایه شده از سوی معصومین(ع) برای آمرزش گناهان، اهمیت شهادت در راه خدا، ارزش علم و عالم، بیان عوامل نجات از عذاب الهی و وارد شدن به بهشت، رعایت حقوق دیگران، دلایل عقلی و نقلی معاد، یاد مرگ و … از دیگر مندرجات مهم این کتاب است.

در بخشی از متن این کتاب می خوانیم:

مجلس به یاد مادری(مهربان،دلسوز،همسری فداکار و رئوف …) برگزار شده است؛بنابراین مطالبی را در رابطه با اهمیت و جایگاه مادر در فرهنگ اسلام بیان می کنم.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)در یک جمله ی زیبا مقام و منزلت حقیقی مادر را چنین بیان می کند:«الجنة تحت أقدام الامهات»؛بهشت زیر پای مادران است و در جمله ای دیگر می فرماید:«تحت أقدام الامهات روضه من ریاض الجنة»؛زیر پای مادران،باغی از باغ های بهشت است.این سخنان بزرگ رهبر جهان اسلام،نهایت تکریم مقام مادر است؛یعنی هر کس بخواهد به عالی ترین مقامات انسانیدست یابد،باید مادر خود را تکریم کند.

آبروی اهل ایمان خاک پای مادر است

هرچه دارند این جماعت از دعای مادر است

آن بهشتی را که قرآن می کند توصیف آن

صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است

 

Avalable download: