تألیفات

کتاب منابر ترحیم

کتاب منابر ترحیم

این کتاب شامل آیه،حدیث،داستان ،تمثیل ،شعر ،روضه و احکام می باشد که در دو بخش کلی تهیه شده است: بخش اول: منابر ترحیم بخش دوم: