در اهمیت محبت اهل بیت علیهم السلام

بخشی از سخنرانی در جمع مردم خوشاب با موضوع اهمیت محبت اهل بیت علیهم السلام

 

 

Avalable download: