امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر

استاد دکتر حسینی نیشابوری، امر به معروف و نهی از منکر دو مورد از مهم‌ترین آموزه های تربیتی قیام سیدالشهدا علیه السلام است.

Avalable download: