ویدئو

ولایت داشتن مومنان بر یکدیگر

ولایت داشتن مومنان بر یکدیگر

استاد دکتر حسینی نیشابوری: قرآن می فرماید: مؤمنان بر یکدیگر ولایت دارند؛ بنابراین امر به معروف و نهی از منکر با شرایطش وظیفه هر انسانی

امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر

استاد دکتر حسینی نیشابوری، امر به معروف و نهی از منکر دو مورد از مهم‌ترین آموزه های تربیتی قیام سیدالشهدا علیه السلام است.